Till boende i Valla området 2 Nytt informationsmöte

Måndagen den 5 november klockan 17.30-18.30 har kommunen kallat till ännu ett möte om Folkets Park-teaterns placering i Gamla Linköping. Plats: Curmanska Magasinet, Gamla Linköping (röda magasinet intill Cloettaboden).

Linköping kommun har planer på att flytta Folkets Parks teater till den unika och välkomnande björk– och vitsippshagen mellan dansbanan och Majgatan, dvs alltså omedelbart i anslutning till vårt bostadsområde, och där bygga upp en 
”folkpark”-liknande miljö.

Bara teatern är ca 33-37 m lång, 10 m hög och 13-18 m bred, därtill kommer kringområden för lotterier, kiosk, ev skyttepaviljong, entré m m. Teatern är öppen, har 600 platser och ska utrustas med ny ljudanläggning! Även ett markant utökat nyttjande av teatern är planerad.

Mer information finns att läsa på http://www.bryggaregarden.se/fastigheter/Pages/Projekt.aspx

Vi förordar istället att teatern återuppbyggs på platsen där Sjöbergska teatern (Friluftsteatern) nu ligger, eftersom den ändå ska rivas. Omfattande störningar såsom trafikstockning, parkeringsproblem, avgaser, oacceptabla ljudnivåer från konserter och allt annat en ”folkpark” kan föra med sig minimeras därigenom. Alternativt – och kanske ännu bättre – vore att förlägga teatern intill fälten vid skidbackarna/järnvägsmuseet. Eller, varför inte i Trädgårdsföreningen?

 

Det är NU vi kan påverka! Din närvaro kan vara avgörande om Du, som de flesta av oss Vallabor, anser att den vackra björk- och vitsippshagen mellan dansbanan och Majgatan förblir orörd och att vi kan få njuta av vårt boende i Valla även i fortsättningen.

 

Hoppas Du kommer, Din röst är viktig!

Föreningen Rädda Vallaskogen och andra intressenter i Linköping

Fortsättning på teaterflyttfrågan

2012-10-26

Enligt muntligt besked från Bryggaregården kommer det sannolikt ett nytt förslag angående teaterns placering. Dock är nya platsen fortfarande oklar. Nytt möte kommer att hållas måndagen den 5 november mellan 17.30 – 18.30 på Curmanska magasinet (röda magasinet intill nya Cloetta-butiken).

Till boende i Valla området

Linköping kommun har planer att flytta Folkets parks teater till björk – och  vitsippshagen mellan dansbanan och Majgatan. Teatern är c:a 45 x 40 meter, därtill  kommer kringytor. För att minska störningarna från teatern diskuteras ett bullerplank.

För att inte exploatera den vackra björkhagen föreslår Föreningen Rädda Vallaskogen att om man ska flytta teatern kan den placeras  på platsen för den nuvarande friluftsteatern eller vid Järnvägsmuseet, inte till den vackra björkhagen..

 

Ännu är det planer, som kan ändras. Vi föreslår att du kommer till det möte som kommunen genom Bryggargården AB och Friluftsmuseet Gamla Linköping  ordnar  nu på onsdag den 3 oktober kl 17:30 – 18:30 på Curmanska Magasinet i Gamla Linköping (röda magasinet intill nya Cloetta butiken).

Föreningen Rädda Vallaskogen