Invigning av Vallaskogen som naturreservat 13. maj

Hej

den 13. maj kommer hela Vallaskogen invigas som naturreservat. Kommunen bjuder på fest Gamla Linköping och självklart är även föreningen Rädda Vallaskogen med. Gökotta, naturvandring, tipspromenad och annat kommer arrangeras. Se bifogat program. Alla är hjärtligt välkomna!

I anslutning till festligheterna kommer vi hålla årsmötet kl 14.30.

 

Kallelse till årsmöte

Hej

snart är det dags igen till Föreningen Rädda Vallaskogens årsmöte 2016.

Vi träffas den 8 maj kl 07.00 för Gökotta vid Kapellet G. Linköping.

Naturvandring med guide kl 11.00 av Sofie Hellman med samling vid kapellet

Årsmöte kl 13.00 i Fenomenmagasinet

Efter årsmötet kl 13.30 berättar Raviv Gal om en resa genom Israels natur.

Varmt Välkomna!

Kallelse till årsmöte 1 och 4 2016 Kallelse till årsmöte 2 - 3 2016

Sammanfattning av teaterflyttfrågan

Under hösten har Föreningen Rädda Vallaskogen tillsammans med boende runt

Gamla Linköping vänt sig mot Gamla Linköpings och Bryggaregårdens förslag att placera

den gamla teatern från Folkets Park i den unika och vackra björkskogsdungen mellan Majgatan och dansbanan.

Ett fyrtiotal Vallabor och medlemmar i Rädda Vallaskogen deltog i ett informationsmöte, då

man också presenterade en protestlista med 350 namn.

Vallabornas oro gällde framför allt all ökad trafik och ev. ljudstörningar i området och Föreningen Rädda Vallaskogen värnar framför allt om naturen, som på den berörda platsen är unik.

Vi är glada att meddela att vår protest blev lyckosam och vid ett senare möte informerade chefen för Gamla Linköping, Tina Karlsson, att man beslutat att lägga teatern på friluftsteaterns plats, då denna teater tyvärr är förstörd av väder och vind.

 

Grattis Berit Hyland till Linköpings Kommuns Honnörstipendium 2012!

Motiveringen var bla följande:

 

Som stridbar representant i Rädda Vallaskogen bevakar hon med kraft att de ursprungliga intentionerna med detta natur- och kulturreservat försvaras.

Vid ett tacktal till kommunen betonade Berit att hon vill dela detta stipendium med sin styrelse, utan vars hängivna insatser inget arbete gått att genomföra!

Den äldsta styrelsemedlemmen, Barbro Ander, har sedan föreningens bildande 1988 varit en uppskattad kassör till innevarande år.

 

Vi ser fram emot och arbetar för den stund, då även skogens södra del införlivas i reservatet.

Till boende i Valla området 2 Nytt informationsmöte

Måndagen den 5 november klockan 17.30-18.30 har kommunen kallat till ännu ett möte om Folkets Park-teaterns placering i Gamla Linköping. Plats: Curmanska Magasinet, Gamla Linköping (röda magasinet intill Cloettaboden).

Linköping kommun har planer på att flytta Folkets Parks teater till den unika och välkomnande björk– och vitsippshagen mellan dansbanan och Majgatan, dvs alltså omedelbart i anslutning till vårt bostadsområde, och där bygga upp en 
”folkpark”-liknande miljö.

Bara teatern är ca 33-37 m lång, 10 m hög och 13-18 m bred, därtill kommer kringområden för lotterier, kiosk, ev skyttepaviljong, entré m m. Teatern är öppen, har 600 platser och ska utrustas med ny ljudanläggning! Även ett markant utökat nyttjande av teatern är planerad.

Mer information finns att läsa på http://www.bryggaregarden.se/fastigheter/Pages/Projekt.aspx

Vi förordar istället att teatern återuppbyggs på platsen där Sjöbergska teatern (Friluftsteatern) nu ligger, eftersom den ändå ska rivas. Omfattande störningar såsom trafikstockning, parkeringsproblem, avgaser, oacceptabla ljudnivåer från konserter och allt annat en ”folkpark” kan föra med sig minimeras därigenom. Alternativt – och kanske ännu bättre – vore att förlägga teatern intill fälten vid skidbackarna/järnvägsmuseet. Eller, varför inte i Trädgårdsföreningen?

 

Det är NU vi kan påverka! Din närvaro kan vara avgörande om Du, som de flesta av oss Vallabor, anser att den vackra björk- och vitsippshagen mellan dansbanan och Majgatan förblir orörd och att vi kan få njuta av vårt boende i Valla även i fortsättningen.

 

Hoppas Du kommer, Din röst är viktig!

Föreningen Rädda Vallaskogen och andra intressenter i Linköping

Fortsättning på teaterflyttfrågan

2012-10-26

Enligt muntligt besked från Bryggaregården kommer det sannolikt ett nytt förslag angående teaterns placering. Dock är nya platsen fortfarande oklar. Nytt möte kommer att hållas måndagen den 5 november mellan 17.30 – 18.30 på Curmanska magasinet (röda magasinet intill nya Cloetta-butiken).

Till boende i Valla området

Linköping kommun har planer att flytta Folkets parks teater till björk – och  vitsippshagen mellan dansbanan och Majgatan. Teatern är c:a 45 x 40 meter, därtill  kommer kringytor. För att minska störningarna från teatern diskuteras ett bullerplank.

För att inte exploatera den vackra björkhagen föreslår Föreningen Rädda Vallaskogen att om man ska flytta teatern kan den placeras  på platsen för den nuvarande friluftsteatern eller vid Järnvägsmuseet, inte till den vackra björkhagen..

 

Ännu är det planer, som kan ändras. Vi föreslår att du kommer till det möte som kommunen genom Bryggargården AB och Friluftsmuseet Gamla Linköping  ordnar  nu på onsdag den 3 oktober kl 17:30 – 18:30 på Curmanska Magasinet i Gamla Linköping (röda magasinet intill nya Cloetta butiken).

Föreningen Rädda Vallaskogen