Styrelsen

Ordförande: Ingemar Ander   

Sekreterare: Lars Westerberg  

Kassör:         Jan-Åke Säberg

Berit Hyland

Karl Olof Bergman

Göran Liffner

Mischa Woisetschläger

Minna Sandlund