Till boende i Valla området 2 Nytt informationsmöte

Måndagen den 5 november klockan 17.30-18.30 har kommunen kallat till ännu ett möte om Folkets Park-teaterns placering i Gamla Linköping. Plats: Curmanska Magasinet, Gamla Linköping (röda magasinet intill Cloettaboden).

Linköping kommun har planer på att flytta Folkets Parks teater till den unika och välkomnande björk– och vitsippshagen mellan dansbanan och Majgatan, dvs alltså omedelbart i anslutning till vårt bostadsområde, och där bygga upp en 
”folkpark”-liknande miljö.

Bara teatern är ca 33-37 m lång, 10 m hög och 13-18 m bred, därtill kommer kringområden för lotterier, kiosk, ev skyttepaviljong, entré m m. Teatern är öppen, har 600 platser och ska utrustas med ny ljudanläggning! Även ett markant utökat nyttjande av teatern är planerad.

Mer information finns att läsa på http://www.bryggaregarden.se/fastigheter/Pages/Projekt.aspx

Vi förordar istället att teatern återuppbyggs på platsen där Sjöbergska teatern (Friluftsteatern) nu ligger, eftersom den ändå ska rivas. Omfattande störningar såsom trafikstockning, parkeringsproblem, avgaser, oacceptabla ljudnivåer från konserter och allt annat en ”folkpark” kan föra med sig minimeras därigenom. Alternativt – och kanske ännu bättre – vore att förlägga teatern intill fälten vid skidbackarna/järnvägsmuseet. Eller, varför inte i Trädgårdsföreningen?

 

Det är NU vi kan påverka! Din närvaro kan vara avgörande om Du, som de flesta av oss Vallabor, anser att den vackra björk- och vitsippshagen mellan dansbanan och Majgatan förblir orörd och att vi kan få njuta av vårt boende i Valla även i fortsättningen.

 

Hoppas Du kommer, Din röst är viktig!

Föreningen Rädda Vallaskogen och andra intressenter i Linköping

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *